• Psychoonkolog Berlin

Pomoc Psychoonkologiczna

Psychoonkologia opiera się na założeniu ścisłego związku pomiędzy psychiką, a stanem fizycznym organizmu. Dlatego tak ważne jest niwelowanie skutków stresu, przywrócenie równowagi psychicznej i uaktywnienie zasobów wewnętrznych u osób zmagających się z chorobą nowotworową. Odgrywa to szczególna rolę podczas procesu zdrowienia.

Zadaniem psychoonkologa, jest towarzyszenie i wspieranie osób chorujących nowotworowo oraz ich bliskich w trakcie całej drogi przez chorobę. Wsparcie może oznaczać pomoc w odnalezieniu się w sytuacji choroby, budowaniu całego systemu wsparcia w pracy nad zmniejszeniem negatywnych konsekwencji choroby nowotworowej. Również może oznaczać edukację dotyczącą konkretnych technik zmiany postaw i myśli, sposobów redukcji stresu oraz poprawy samopoczucia.

Pomoc psychoonkologiczna skierowana jest:

* do pacjentów chorych onkologicznie i członków ich rodzin na wszystkich etapach leczenia

* do osób wyleczonych i zdrowych będących w grupie realnego ryzyka zachorowania
chcących dbać o swoje dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne

* dla osób przeżywających stratę bliskiej osoby

Psychoonkolog może pomóc:

* w łagodzeniu skutków kryzysu związanego z diagnozą

* w poprawie jakości życia chorego i jego bliskich

* w zmniejszeniu stresu pojawiającego się na różnych etapach leczenia

* w adaptacji do nowej sytuacji

* w wyrażeniu trudnych emocji: złości, gniewu, żalu

* w oswojeniu lęku przed nieznanym

* w lepszym radzeniu sobie z chorobą

* w poprawieniu wzajemnej komunikacji między członkami rodziny, a także w relacji pacjent – lekarz

* w umiejętnym udzielaniu wsparcia i trosce o siebie

* w budowaniu nadziei i poczucia bezpieczeństwa