• Psycholog Berlin

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Rozmowa z psychologiem pozwala zidentyfikować nazwać problem natury emocjonalnej bądź psychicznej, a także zaplanować skuteczną, niekiedy wielotorową terapię.  W gabinecie psychologa klient nie jest oceniany ani osądzany. Może bezpiecznie wyrazić siebie. Do psychologa warto udać się jeśli dotykają Cię trudności z zakresu:

 

* zaburzeń depresyjnych (przedłużające się obniżenie nastroju, uczucie przygnębienia, zniechęcenia, utrata sensu życia, zachowania autodestrukcyjne)

* wypalenie zawodowe

* stanów lękowych (powracające uczucie lęku; fobie)

* objawów nerwicowych (uczucie napięcia, objawy psychosomatyczne, natręctwa)

* kryzysu emocjonalnego (niska odporność na stres, poczucie przeciążenia, wybuchy złości)

* kryzysu życiowego (rozstanie, utrata bliskiej osoby, strata pracy, doświadczenie choroby, urazu psychicznego po traumatycznym wydarzeniu; trudności z zajściem w ciążę)

* innych zaburzeń zdrowia psychicznego (zaburzenia odżywiania - bulimia, anoreksja, otyłość; zaburzenia osobowości) 

* trudności w budowaniu szczęśliwych i satysfakcjonujących relacji z innymi osobami (np. nadmierna nieśmiałość)

* trudności w podejmowaniu decyzji, poczucie bezradności

*  konfliktów rodzinnych

* niskiego poczucia własnej wartości, poczucia wyobcowania, niezrozumienia przez innych

* zaburzenia psychosomatyczne (np. bóle brzucha, bóle głowy, zmęczenie)
* problem z agresją i kontrolą złości
* trudność z adaptacją do nowych, trudnych sytuacji życiowych (np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana szkoły, żałoba po śmierci bliskiej osoby)
* brak motywacji do nauki i innego rodzaju trudności związane z nauką szkolną

psycholog po polsku berlin

TERAPIA

Psychoterapeuta to specjalista posiadający uprawnienia do prowadzenia grupowej lub indywidualnej terapii w konkretnym nurcie. W swojej pracy wykorzystuję założenia i metody psychoterapii poznawczo-behawioralnej (cognitive behavioral therapy – CBT), której skuteczność została udowodniona wieloma badaniami naukowymi. Cały proces terapeutyczny jest bardzo indywidualny i opiera się na pracy samego klienta, zaś psychoterapeuta jest tylko pomocą i wsparciem. Celem terapii może być zmiana zachowania, sposobu myślenia lub nauka radzenia sobie z dokuczliwymi przekonaniami, obsesjami, myślami, zachowaniem lub emocjami, oraz rozwój relacji i umiejętności społecznych. Głównymi metodami pracy psychoterapeutycznej jest rozmowa, psychoedukacja, próby stawiania sobie pytań i odpowiedzi, wykonywanie zadań.

Problemy natury psychologicznej często dotyczą osób, które opuściły rodzinne strony i przeniosły się do obcego państwa. Choć Berlin wydaje się dla wielu Polaków nieodległym miastem, rzeczywistość, z jaką się tu spotykają, często różni się od tej, jaką znają z rodzimych stron. Prowadzony przeze mnie polski gabinet psychoterapii jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności polonijnej. Dzięki terapii prowadzonej po polsku Klienci mogą swobodnie wyrażać swoje myśli, bez obaw o złe zrozumienie czy kłopoty związane z barierą językową. Łatwość w komunikowaniu się usprawnia dotarcie do sedna problemów.

Jako psycholog dla Polaków w Berlinie, doskonale rozumiem sprawy, z którymi się oni zmagają. Odległość od domu, inne środowisko, ale i bardziej codzienne kłopoty, jak stres w pracy czy też tarcia między partnerami. To wszystko nie zawsze stanowi źródło napięć emocjonalnych, ale często bywa ich skutkiem. Chcąc pomóc swoim pacjentom, dokładam wszelkich starań, aby mieli oni komfortowe warunki do pracy nad swoimi problemami. Wierzę, że przy wsparciu profesjonalisty, jakim jest psycholog, można skutecznie wrócić do równowagi psychicznej i na nowo zacząć stawiać odważne kroki w życiu. Dzięki psychoterapii poznawczo-behawioralnej Klienci łatwiej również odnajdują rozwiązania w przypadku zaistnienia nowych zdarzeń, wywołujących silne emocje. Mając takie narzędzia, łatwiej przezwyciężyć wszelkie kłopoty.

Warto umówić się do psychoterapeuty, jeżeli:

* rozwiązanie trudności wymaga głębszej, bardziej specjalistycznej pracy

* skieruje do niego psychiatra – w leczeniu zaburzeń psychicznych najlepsze efekty daje połączenie psychoterapii i farmakoterapii

* występują długotrwałe problemy w jakiejś dziedzinie życia, odnosimy wrażenie, że popełniamy ciągle te same błędy, nasze relacje nas nie satysfakcjonują, mamy poczucie osamotnienia czy niezrozumienia, czujemy, że nasz rozwój osobisty jest zablokowany

* nie możemy uwolnić się od bolesnych wspomnień i doznanych krzywd, chcemy ułożyć i zrozumieć wydarzenia z przeszłości

* borykamy się z kłopotami zdrowotnymi, a ich przyczyn nie udało się znaleźć mimo licznych konsultacji lekarskich i badań

* mamy potrzebę dokonania zmian w swoim życiu, chcemy lepiej poznać siebie

polski gabinet psychoterapii w berlinie

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA MAŁŻEŃST I PAR

Jeśli w Twoim związku zaczyna rosnąć nieporozumienie lub przeżywacie kryzys. Spotkanie z partnerem na neutralnym gruncie w obecności terapeuty pozwala nabrać dystansu, wyrażenia tego co czujemy, naszych potrzeb i oczekiwań, a także pozwala usłyszeć, co ma do powiedzenia Twój partner.


ZAPRASZAM PARY, KTÓRE:
* nie radzą sobie z konfliktami, zazdrością, wrogością, napięciem
* doświadczają trudności w porozumiewaniu się
* mają poczucie, że przeszłe związki lub nierozwiązane problemy z przeszłości wpływają na obecną relację
* przeżywają trudności związane z przyjściem na świat dziecka, dorastaniem dzieci odejściem dzieci z domu, podjęciem lub utratą pracy przez partnera
* nie doświadczają satysfakcji i wzajemnej bliskości wynikającej z życia seksualnego
* przeżyły traumatyczne sytuacje np. śmierć bliskiej osoby, poważne straty materialne
* utraciły wzajemne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w związku ze zdradą partnera
* myślą czy zostać razem, czy może lepiej się rozstać i chcą podjąć właściwą decyzję

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Jest to cykl spotkań mających na celu pomoc osobom, które w wyniku nagłego i trudnego emocjonalnie zdarzenia w swoim życiu (strata, choroba bliskiej osoby, wypadek, ofiara przestępstwa) przeżywają stres, poczucie utraty kontroli, bezradność oraz trudności w codziennym funkcjonowaniu. Celem spotkań jest udzielenie wsparcia emocjonalnego, opracowanie indywidualnej strategii.